CONGRATULATIONS to Week 2 participants! !!

1 st Prize Winner

Lim Teik Jin

2 nd Prize Winner

Lau Seok Hwei

Consolation prize winners
01.Nur Azyyati Mohd Firdaus
02.Ivan Chia Jia Han
03.Thiban Raj
04.Chin Rong Siang
05.Guan Lai Ching
06.Hemavathi Murugan
07.Mukmin Rusli
08.Eric Tee
09.Emir Myqal
10.TAM JING ZHENG
11.Chloe Sim Zhao Min
We will email the winners the Touch 'n Go e-wallet PIN
Scroll Top