Pasaran Niaga Hadapan 101: Asas Kepada Pasaran Niaga Hadapan

Sumber: BURSA MARKETPLACE | Diterbitkan: Mei 2020

Saham futures didefinisikan sebagai perjanjian untuk membeli atau menjual komoditi yang mendasari pada masa depan dengan harga yang ditetapkan sekarang. Nilai mereka bergantung pada aset asas yang mereka perolehi. Komoditi dalam niaga hadapan boleh merangkumi komoditi fizikal, instrumen kewangan dan pertukaran asing dan indeks saham.

Asas Pasaran Saham Futures

MUAT TURUN

Tag: ASAS SAHAM FUTURES, KOMODITI, KONTRAK FUTURE, PASARAN SAHAM FUTURES, PENYELESAIAN TUNAI, SAHAM FUTURES

GLOSSARY
Scroll Top