We have 13 shortlisted contestant's as below, Kindly send an email to support@bursaacademy.com to verify email authentication and to receive a tie breaking question

 1. Bea N.
 2. Wenyi
 3. THAM CHEE HOU
 4. Chia Yuan Heng
 5. Han Zi Chou
 6. NURUL HUDA BINTI ZAINUL
 7. Tan Zhong Yih
 8. YKChuen
 9. Tan kok hwa
 10. Tan ah hwa
 11. MOEY YEN YING
 12. KHAW JU LEONG
 13. YOU HANG
In support of
Related links
 
Scroll Top