Blok Pembinaan: 5 - Membaca Penyata Kewangan dan Laporan Tahunan

Sumber: BURSA MARKETPLACE | Diterbitkan: Mei 2020

Pelaburan nilai meletakkan diri anda sebagai seorang pemilik perniagaan bagi memastikan harga yang anda bayar adalah kurang atau sama dengan nilai syarikat itu.

Tag: LAPORAN TAHUNAN, MEMBACA LAPORAN KEWANGAN, MEMBACA LAPORAN KEWANGAN, PELABURAN NILAI, PENYATA OPERASI, PENYATA P&L, PENYATA PENDAPATAN, PERNYATAAN OPERASI

GLOSSARY
Scroll Top